มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมประกายเพชร จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เป็นจำนวนมากที่มาเป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *