นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินธรรมาภิบาล ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”
“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ”

“งาน PCRU WORKSHOP ช้อป ชิม ใช้ ได้อาชีพ”

Aug 30, 2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิต…เกษียณอย่างเกษม 2566 ครั้งที่ 1/2566

Aug 28, 2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีทองนางใกล้รุ่ง…

Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
Download
5/5