นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

แบบประเมินธรรมาภิบาล ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
“การประเมินธรรมาภิบาล (ระดับสำนัก)”
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566

Sep 20, 2023

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม…

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมกับคณะกรรมการโครงการ “Think Global Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Sep 18, 2023

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ…

Load More
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์