พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มการาคม 2566 พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และได้จัดพิธีในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *