วันหยุดราชการ ประจำปี 2567

ปฏิทินวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาว ประจำปี 2567 

วันจันทร์1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์26  กุมภาพันธ์วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันจันทร์8 เมษายนวันหยุดชดเชยวันจักรี
วันศุกร์12 เมษายนวันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)
วันจันทร์15 เมษายนวันสงกรานต์
วันอังคาร16 เมษายนวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันพุธ1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร)
วันจันทร์6 พฤษภาคมวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ22 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา 
วันจันทร์3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วันจันทร์22 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์29 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์14 ตุลาคมวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
วันพุธ23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร10 ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์30 ธันวาคมวันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)
วันอังคาร31 ธันวาคมวันสิ้นปี

หมายเหตุ: ข้อมูลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *