ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
**************************************
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมและประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างพร้อมเพรียง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *