โครงการ U2T for BCG

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี หัวหน้าโครงการ U2T for BCG ได้จัดโครงการ U2T for BCG โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ พนักงานจ้างเหมา จำนวน 10 คน กลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม และประชาชน ประมาณ จำนวน 50 คน Post Views: 551

โครงการ U2T for BCG Read More »