ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับทราบข้อมูล และนำปัญหา อุปสรรค ไปวางแผนและเตรียมการในปีต่อไป Post Views: 411

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 Read More »