การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562

[ngg src=”galleries” ids=”1″ display=”basic_thumbnail”]