แบบประเมินความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 Post Views: 0

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 Read More »

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

Post Views: 0

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 Read More »