ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *