การประชุมบุคลากร สังกัด สำนักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การประชุมบุคลากร สังกัด สำนักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *