ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 5 กันยายน 2566 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งระบบ on site และ on line อย่างพร้อมเพรียง และในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่บรรจุในวาระการประชุมจำนวน 5 เรื่อง ตามเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2566 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *